ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT ระดับปริญญาเอกโทและระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษา 3/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 29/01/2561

 

 

MIT - ปฏิทินการศึกษา 3/2560

   

เทอม

สัปดาห์

วันที่

จ - ศ

 ส - อา

การยื่นคำร้อง-ส่งรายงาน

3

 

29 มค.60

เปิดภาคการศึกษา

 

29 มค. - 11 กพ. 61 - ลงทะเบียนเรียนสาย,ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด-เปลี่ยน-ถอน
29 มค. - 11 กพ. 61 - รักษาสภาพ+ลาพักการศึกษา (กรณีที่ไม่ลงทะเบียน)
29 มค. - 18 กพ. 61  - ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
29 มค. - 11 กพ. 61. กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนให้ชำระค่ารักษาสภาพ+ลาพักการศึกษา

 

1

3-4 กพ.61

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/คำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ระดับปริญญาโท + พร้อมเอกสาร 4 ชุด

 

2

10-11 กพ. 61

 

ยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้

 

 

3

17-18 กพ. 61

 

 

ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/คำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

คำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ (ป.เอก)

 

4

24-25 กพ. 61

สอบป้องกันโครงงาน-วิทยานิพนธ์

สอบประมวลความรู้ชุดที่ 1

คำร้องสอบป้องกันโครงงาน/วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ยื่นพร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

 

5

3-4 มีค. 61

สอบป้องกันโครงงาน-วิทยานิพนธ์

สอบประมวลความรู้ชุดที่ 2

รายงานเพื่อขอสอบความก้าวหน้าโครงงาน จำนวน 3 เล่ม +(เล่มโครงงานเดิมจำนวน 3 ชุด)

 

 

 

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (กรณีสอบหัวข้อผ่านแล้ว)

 

6

10-11 มีค.61

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ยื่นคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ยื่นพร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 15 มีนาคม 2561**

 

7

17-18 มีค.61

สอบความก้าวหน้าโครงงาน

สอบความก้าวหน้าโครงงาน

 

 

8

24-25 มีค.61

สอบความก้าวหน้าโครงงาน

สอบความก้าวหน้าโครงงาน

 

 

9

31มีค.-1เมย.61

สอบความก้าวหน้าโครงงาน

สอบความก้าวหน้าโครงงาน

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ 3/2560

 

10

7-8 เมย.61

สอบวัดคุณสมบัติ ปริญญาเอก

สอบวัดคุณสมบัติ ปริญญาเอก

เสนอหัวข้อโครงงาน ส่งรายงานจำนวน 3 เล่ม

 

11

14-15 เมย.61

สอบวัดคุณสมบัติ ปริญญาเอก

สอบวัดคุณสมบัติ ปริญญาเอก

 

 

12

21-22 เมย.61

สอบหัวข้อโครงงาน

สอบหัวข้อโครงงาน

 

 

 

 

สอบหัวข้อโครงงาน

สอบหัวข้อโครงงาน

 

 

13

28-29 เมย.61

 

 

สรุปการจบของนักศึกษาในปีการศึกษา 3/2560 เพื่อเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

14

5-6 พค.61

Final

Final

 

 

15

12-13 พค.61

Final

Final