ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 รุ่น 24 ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ฉบับปรับปรุงวันที่ 18 เมษายน 2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 18/04/2560

 

ภาคการศึกษา 3/2559  นักศึกษาชั้นปีที่ 1  รุ่น 24  ฉบับวันที่ 18  เมษายน  2560

     
               
   

BKK - NST - SRT  24 ชั้นปีที่ 1 ปริญญาโท

   
   

เสาร์

อาทิตย์

   

สัปดาห์

ว/ด/ปี

9.00-12.00

13.00-16.00

9.00-12.00

13.00-16.00

   

1

18-19 มีค.

Research 1

Research 2

ISD(NC) 1

ISD(NC) 2

   

2

25-26 มีค.

ERP 1

ERP 2

 

 

   

3

1-2 เมย.

IT Man 1

IT Man 2

Research 3

Research 4

   

4

8-9 เมย.

ISD(NC) 3

ISD(SB) 4

IT Man 3

IT Man 4

   

5

15-16 เมย.

ปิดเนื่องในวันสงกรานต์  13-17 เมษายน  2560

   

6

22-23 เมย.

IT Man 5

IT Man 6

ISD(SB) 5

ISD(SB) 6

   

7

29-30 เมย.

ERP 3

ERP 4

Mid- IT Man 7

IT Man 8

   

8

6-7 พค.

ISD(SB) 7

ISD(SB) 8

Mid- ISD 9

IT Man 9

   

9

13-14 พค.

ปิดเนื่องในวันพืชมงคล  12-14 พฤษภาคม  2560

   

10

20-21 พค.

ERP 5

ERP 6

IT Man 10

IT Man 11

   

11

27-28 พค.

ISD(SB) - 10

ISD(NC) - 11

Research 5

Research 6

   

12

3-4 มิย.

ISD(NC) - 12

ISD(NC) - 13

IT Man 12

IT Man 13

   

13

10-11 มิย.

ERP 7

ERP 8

Research 7

Research 8

   

14

17-18 มิย.

ISD(SB/NC)-14

ISD(SB/NC)-15

IT Man 14

IT Man 15

   

15

24-25 มิย.

Fin-ERP

Fin-ISD-16

Fin-ITMan 16

 

   

 

รหัสวิชา

รายวิชา

 

 

อาจารย์ผู้สอน

 

 
 

ITM-605

Research Methodology

ดร.สุภาภรณ์  ใจรังษี

   
 

ITM-621

Enterprise Resource Planning

ดร.สลิล บุญพราหมณ์

   
 

ITM-631

Information System Development

ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร

 
       

ดร.สลิล บุญพราหมณ์

   
 

ITM-654

IT Management

 

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์