ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 รุ่น 24 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 19/10/2560

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษา 2/2560   Update  19   ตุลาคม 2560

   
             
     

BKK - NST  ชั้นปีที่ 2  ปริญญาโท

     

เสาร์

อาทิตย์

 

สัปดาห์

ว/ด/ปี

9.00-12.00

13.00-16.00

9.00-12.00

13.00-16.00

 

1

21-22 ตค.60

 

 

 

 

 

2

28-29 ตค.60

Seminar II

 

 

 

 

3

4-5 พย. 60

PAB

PAB

 

 

 

4

11-12 พย.60

PAB

PAB

Seminar II

Seminar II

 

5

18-19 พย.60

PAB

PAB

SM ซ่อมบำรุงระบบไฟ

 

6

25-26 พย.60

PAB

PAB

Seminar II

Seminar II

 

7

2-3 ธค.60

Final PAB

NMEDIA

Seminar II

 

 

8

9-10 ธค.60

ปิดเนื่องจากวันหยุดรัฐธรรมนูญ

 

9

16-17 ธค.60

NMEDIA

NMEDIA

 

 

 

10

23-24 ธค.60

NMEDIA

NMEDIA

Seminar II

Seminar II

 

11

30-31 ธค.60

ปิดเนื่องจากเทศกาลส่งท้ายปีและขึ้นปีใหม่

 

12

6-7 มค.61

Newmedia-Midterm

NMEDIA

NMEDIA

NMEDIA

 

13

13-14 มค.61

NMEDIA

NMEDIA

NMEDIA

NMEDIA

 

14

20-21 มค.61

NMEDIA

NMEDIA

 

 

 

15

27-28 มค.61

Final NMEDIA

 

 

 

 

รหัสวิชา

รายวิชา

 

 

อาจารย์ผู้สอน

 

 

ITM-691

IT Seminar II

   

อ.ดร.สุภาภรณ์  ใจรังษี

 

ITM-782

Special Topics in IT  II  ((Predictive Analytics in Business)

ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร

 

ITM-772

New Media Production

รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์

 

ITM-911

Project

ดร.สุภาภรณ์  ใจรังษี (อาจารย์ผู้ประสานงาน)