ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 รุ่น 23 ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ฉบับปรับปรุงวันที่ 9 มิถุนายน

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 09/06/2560

 

 

ภาคการศึกษา 3/2559   นักศึกษาชั้นปีที่ 2  รุ่น 23     ฉบับวันที่ 9  มิถุนายน 2560

   
               
               
     

BKK - NST - SRT  23 ชั้นปีที่ 2 ปริญญาโท

 
     

เสาร์

อาทิตย์

 
 

สัปดาห์

ว/ด/ปี

9.00-12.00

13.00-16.00

9.00-12.00

13.00-16.00

 
 

1

18-19 มีค.

 

 

 

 

 
 

2

25-26 มีค.

IOT

IOT

 

 

 
 

3

1-2 เมย.

IOT

IOT

 

 

 
 

4

8-9 เมย.

IOT

IOT

IOT

IOT

 
 

5

15-16 เมย.

ปิดเนื่องในวันสงกรานต์  13-17 เมษายน  2560

 
 

6

22-23 เมย.

 

 

 

 

 
 

7

29-30 เมย.

 

 

 

 

 
 

8

6-7 พค.

 

Fin-IOT

MultiMedia

MultiMedia

 
 

9

13-14 พค.

ปิดเนื่องในวันพืชมงคล  12-14 พฤษภาคม  2560

 
 

10

20-21 พค.

IT Auditng

IT Auditng

IT Auditng

IT Auditng

 
 

11

27-28 พค.

IT Auditng

IT Auditng

MultiMedia

MultiMedia

 
 

12

3-4 มิย.

MultiMedia

MultiMedia

IT Auditng

IT Auditng

 
 

13

10-11 มิย.

 

 

 

 

 
 

14

17-18 มิย.

MultiMedia

MultiMedia

 

 

 
 

15

24-25 มิย.

Fin-IT Audit

 

Fin-Multi

 

 
 

 

รหัสวิชา

รายวิชา

 

 

อาจารย์ผู้สอน

 

   

ITM-751

IT Auditing

   

ดร.ชนันท์กรณ์  จันแดง

   

ITM-782

Special Topics in IT  (Internet of things) IOT
(Internet of things)

ดร.ชนันท์กรณ์  จันแดง

   

ITM-771

Multimedia Technology and Applications

ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์