ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 รุ่น 24 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ฉบับปรับปรุง 21 สิงหาคม 2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 21/08/2560

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษา 1/2560    ฉบับวันที่ 21  สิงหาคม 2560

   
             
     

BKK - NST  ชั้นปีที่ 2  ปริญญาโท

     

เสาร์

อาทิตย์

 

สัปดาห์

ว/ด/ปี

9.00-12.00

13.00-16.00

9.00-12.00

13.00-16.00

 

1

8-9 กค.60

 

 

 

 

 

2

15-16 กค.60

 

 

วันสุดท้ายของการยื่นสอบประมวลความรู้

 

3

22-23 กค.60

 

 

 

 

 

4

29-30 กค.60

Seminar 1

Seminar 1

สอบประมวลความรู้ 1

 

5

5-6 สค.60

Multimedia

Multimedia

สอบประมวลความรู้ 2

 

6

12-13 สค.60

งดการเรียนการสอนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

7

19-20 สค.60

Multimedia

Multimedia

Seminar 1

Seminar 1

 

8

26-27 สค.60

 

 

 

 

 

9

2-3 กย.60

Multimedia

Multimedia

IOT

IOT

 

10

9-10 กย.60

Seminar 1

Seminar 1

IOT

IOT

 

11

16-17 กย.60

Multimedia

Multimedia

IOT

IOT

 

12

23-24 กย.60

Final-Multimedia

 

Seminar 1

Seminar 1

 

13

30 กย.-1 ตค.60

 

 

IOT

IOT

 

14

7-8 ตค.60

Final-IOT

 

 

 

15

14-15 ตค.60

 

 

 

รหัสวิชา

รายวิชา

 

 

อาจารย์ผู้สอน

 

 

ITM-691

IT Seminar I

   

อ.ดร.ชนันท์กรณ์  จันแดง

 

ITM-781

Special Topics in IT  (Internet of things) IOT
(Internet of things)

ดร.ชนันท์กรณ์  จันแดง

 

ITM-771

Multimedia Technology and Applications

ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์

 
 

ITM-911

Project

ดร.สุภาภรณ์  ใจรังษี (อาจารย์ผู้ประสานงาน)