ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3/2560 ฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2561

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 20/03/2561

 

 

ปริญญาเอก   ภาคการศึกษา 3/2560

     
 

ปริญญาเอก

Class schedule

     
     

BKK - NST  ปริญญาเอก

     

เสาร์

อาทิตย์

 

สัปดาห์

ว/ด/ปี

9.00-12.00

13.00-16.00

9.00-12.00

13.00-16.00

 

1

3-4 ก.พ.61

 

 

 

 

 

2

10-11 ก.พ. 61

 

 

 

 

 

3

17-18 ก.พ. 61

 

 

 

 

 

4

24-25 ก.พ. 61

 

 

 

 

 

5

3-4 มี.ค. 61

 

 

 

 

 

6

10-11 มี.ค.61

 

 

 

 

 

7

17-18 มี.ค.61

 

 

 

 

 

8

24-25 มี.ค.61

Seminar

Seminar

 

 

 

9

31มี.ค.-1เม.ย.61

 

 

 

 

 

10

7-8 เม.ย.61

ปิดเนื่องในวันจักกรี

 

11

14-15 เม.ย.61

ปิดเนื่องในสงกรานต์

 

12

21-22 เม.ย.61

 

 

 

 

 

13

28-29 เม.ย.61

 

 

 

 

 

14

5-6 พ.ค.61

 

 

 

 

 

15

12-13 พ.ค.61

 

 

 

 

 

รหัสวิชา

รายวิชา

 

 

อาจารย์ผู้สอน

 

 

MIT-991

Seminar

   

อ.ดร.สลิล บุญพราหมณ์** ผู้ประสานงานรายวิชา

         

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

         

ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

         

รศ.ดร.ชุลีรัตน์  จรัสกุลชัย

         

อ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร

         

อ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

 
         

อ.ดร.ชนันท์กรณ์  จันทร์แดง