ผลงานทางวิชาการ : ข่าวทั่วไป (Read more)

15 ธ.ค.

ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มโครงงาน สำหรับนักศึกษาที่สอบป้องกันโครงงานภาคการศึกษาที่ 2/2559

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 15/12/2559
ประกาศเรื่องการส่งรูปเล่มโครงงาน สำหรับนักศึกษาที่สอบป้องกันโครงงานภาคการศึกษาที่ 2/2559  โดยเฉพาะนักศึกรหัส 55 ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษาสุดท้าย 
     นักศึกษาทีประสงค์จะยื่นคำร้องขอสอบป้องกันโครงงานภาคการศึกษาที่ 2/2559  ทางหลักสูตรขยายเวลาในการรูปเล่มส่งเอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์    จำนวน 3 เล่ม  ได้ที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรภายในวันอาทิตย์ที่  18  ธันวาคม   2559  ภายในเวลา  16.00 น.เท่านั้น  หรือนักศึกษาที่ไม่สะดวกมาส่งด้วยตนเองที่นครฯ  โดยเฉพาะนักศึกษากลุ่มสุราษฎร์ฯ สามารถส่งเอกสารได้ทาง EMS โดยรบกวนส่งให้วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. ช่วงเช้า(ก่อนเที่ยง)  เอกสารจะได้ถึงทางสำนักวิชาในวันอังคารที่ 20 ธ.ค. 59  ค่ะ  
 
ที่อยู่จัดส่ง
คุณศรินนา จำปากลาย
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  80160
   
    **เอกสารที่นักศึกษาส่งต้องประกอบไปด้วย
 
1. คำร้องขอสอบป้องกันโครงงาน  ที่มีลายเซ็นอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว  (คำร้องสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูโครงงานค่ะ)  >>  หรือลิ้งค์นี้นะคะ  คำร้องขอสอบป้องกันโครงงาน  
 
2. คำรับรองการทำโครงงาน >>  คำรับรองการทำโครงงาน
 
3. เอกสารรูปเล่มโครงงาน ฉบับสมบูรณ์  จำนวน 3 เล่ม  ภาคผนวกแยกจากบทที่ 1-6 สำเนาหน้าหลัง ไม่ต้องเข้าเล่มให้หนับตัวหนีบสีดำมานะคะ  
 
4. สำเนาแบบประเมินการสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงานที่มีลายเซ็นของกรรมการทั้ง 3 ท่านแนบมาด้วยค่ะ
 
หมายเหตุ :  
การจัดสอบป้องกันในแต่ละภาคการศึกษาจะมีแค่ 1 ครั้งเท่านั้น  ดังนั้นนักศึกษารหัส 55  หากสอบในภาค 2/2559 ไม่ผ่านจะมีโอกาสลงทะเบียนเพื่อสอบอีกครั้งในภาค 3/2559    หากนักศึกษาสอบในภาค 3/2559 ซึ่งเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย จะไม่มีการสอบในรอบที่ 2 อีก   ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงบังคับให้นักศึกษาทุกคนที่เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายลงทะเบียนสอบตั้งแต่ในภาคการศึกษาที่ 2/2559  เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาทุกคน  
 
        
แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะ