ประกาศผลการพิจารณาเอกสารนักศึกษาที่ยื่นขอสอบป้องกันโครงงานภาคการศึกษาที่ 2/2559

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 23/12/2559

ประกาศผลการพิจารณาเอกสารนักศึกษาที่ยื่นขอสอบป้องกันโครงงานภาคการศึกษาที่ 2/2559   นักศึกษาสามารถดูผลการพิจารณาได้ตามเอกสารแนบนะคะ  โดยที่นักศึกษาคนใดมีเอกสารที่ทางคณะกรรมการระบุไว้ว่าต้องส่งเพิ่มเติม    ให้นักศึกษาปริ้นท์เอกสารมาส่งกรรมการที่ห้องสอบจำนวน 3 ชุด  ในวันที่สอบค่ะ   รายละเอียดดังเอกสารแนบนะคะ  

หมายเหตุ :  หากงานที่นักศึกษาต้องแก้ไข หรือส่งเพิ่มเติม อยู่ในบทไหน  ให้ส่งบทนั้นๆ ใหม่ทั้งบทนะคะ รวมถึงระบุด้วยว่าแก้ไขตรงไหนบ้าง

หมายเหตุ :  กรรมการสอบบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงดูได้ตามตารางที่แนบค่ะ

เอกสารแนบ 1  :  ผลการพิจารณาเอกสารขอสอบป้องกัน ภาคการศึกษาที่ 2/2559

เอกสารแนบ 2 :  ตารางสอบป้องกันโครงงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2559   ฉบับปรับปรุงวันที่ 22 ธค. 59