ประกาศตารางสอบกลางภาค 2/2559 ปรับปรุง 12 มกราคม 2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 12/01/2560

ตารางสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

 

 
         

วันที่

เวลา

ชั้นปี

รหัส

รายวิชา

วันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค. 60

09.00-12.00

ชั้นปีที่ 1

ITM-661

Database Systems

วันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค. 60

09.00-12.00

ชั้นปีที่ 2

ITM-732

Human-Computer Interaction

จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

ชั้นปีที่ 1

ITM-653

IT Innovation and Entrepreneurship