ประกาศตารางสอบกลางภาครายวิชา ITM-653 IT Innovation and Entrepreneurship

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 09/02/2560

ประกาศตารางสอบกลางภาครายวิชา ITM-653  IT Innovation and Entrepreneurship 

ตามปฏิทินที่แจ้งไว้เปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 17.00-19.00 น. ค่ะ