ประกาศการลงทะเบียนเรียนสายภาคการศึกษาที่ 3/2559 ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 13/03/2560

แจ้งนักศึกษาทุกคน  ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนด  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสายได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 26 มีนาคม 2560  ตามปฏิทินการศึกษาค่ะ (ลงทะเบียนเรียนสายค่าปรับวันละ 75 บาท เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ไม่เกิน 26 มีนาคม 2560 ค่ะ)

อ้างอิงข่าวเดิม  >>   http://mit.wu.ac.th/web/th/detail/10488  

สำหรับนักศึกษาที่ได้รักษาสภาพไว้ในภาคการศึกษาที่ 2/2559  ไว้และต้องการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 3/2559  ให้ดำเนินการตามข่าวที่ประกาศไว้นะคะ http://mit.wu.ac.th/web/th/detail/10498  

** ปฏิทินการศึกษาปริญญาโท **  - คลิกเลือกระดับปริญญาโท

** ปฏิทินการศึกษาปริญญาเอก** - คลิกเลือกระดับปริญญาเอก