ประกาศตารางสอบป้องกันโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 ฉบับ Update วันที่ 7 เมษายน 2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 18/04/2560

ประกาศตารางสอบป้องกันโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559  ฉบับ Update วันที่ 7 เมษายน  2560

        ให้นักศึกษาทุกคนมาเตรียมตัวเพื่อลงโปรแกรมก่อนสอบกับทางเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าคนละ 1 ชม.  ห้องสอบ มี 2 ห้อง คือ  ห้องบรรยาย 1 และห้องบรรยาย 2  อาคารวิชาการ 5  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    การจัดสอบใช้เวลาโดยประมาณคนละ  1.30 ชม.ค่ะ 

เอกสารแนบ  :  ตารางสอบป้องกันโครงงาน  3/2559  

หมายเหตุ : ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาหมั่นตรวจสอบตารางสอบทางเว็บด้วยนะคะ