ประกาศยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา online สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2559 (นักศึกษาที่สอบป้องกันผ่านแล้วและที่จะสอบในภาค 3/2559)

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 18/04/2560

ประกาศยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา online สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2559 (นักศึกษาที่สอบป้องกันผ่านแล้วและที่จะสอบในภาค 3/2559) ทุกคน

ตามปฏิทินการศึกษา ของมหาวิทยาลัยกำหนดให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา online ผ่าน เว็บ ces.wu.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม  2560 เท่านั้นค่ะ