ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน"

By aumpalika - ปรับปรุงล่าสุด 04/05/2560

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน"

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินงานโครงการนำร่องการพัฒนาบัณฑิตวิจัยนักปฏิบัติเพื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการเชิงเกษตร จึงได้จัดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน" วันที่  17-18  สิงหาคม  2560  สามารถลงทะเบียนได้ http://www.grad.mju.ac.th/conference หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวารุต  อยู่คง โทร 053-845527 หรือ  E-mail:GCIC.MJU.gmail.com