กำหนดการวัดตัว เช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา 2559

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 21/05/2560

นักศึกษาสามารถดูข่าวอ้างอิงได้ตามนี้ค่ะ >>  http://www.wu.ac.th/th/news/11110