ประกาศตารางสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน 3/2559

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 25/05/2560
ประกาศตารางสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงานภาคการศึกษาที่ 3/2559
 
 
 
**ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้นักศึกษาหมั่นตรวจสอบตารางสอบด้วยนะคะ**
**วันที่นักศึกษามีสอบให้นักศึกษามาก่อนเวลา ประมาณ 1 ชม. นะคะ**