ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

By aumpalika - ปรับปรุงล่าสุด 31/05/2560

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอก นับตั้งแต่แรกเข้า

2. สำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ 

  -  นักศึกษาปริญญาโท อัตราเดือนละ 6,000 บาท

  -   นักศึกษาปริญญาเอกอัตราเดือนละ8,000 บาท 

   สามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการศึกษาภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 หรือดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ces.wu.ac.th