ประกาศตารางสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงานภาคการศึกษาที่ 3/2559 คุณวัชรพงษ์ วงศ์ประยูร

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 13/06/2560
ประกาศตารางสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงานภาคการศึกษาที่ 3/2559  เพิ่มเติมค่ะ
 
 
**ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้นักศึกษาหมั่นตรวจสอบตารางสอบด้วยนะคะ**
**วันที่นักศึกษามีสอบให้นักศึกษามาก่อนเวลา ประมาณ 1 ชม. นะคะ**