ประกาศหลักสูตร MIT หยุดทำการในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 1-2 กรกฎาคม 2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 30/06/2560

        ประกาศหลักสูตร MIT ปิดทำการในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 1-2 กรกฎาคม  2560  ซึ่งในวันดังกล่าวไม่มีการเรียนการสอนทั้ง 2  ศูนย์นะคะ      หากนักศึกษาท่านใดต้องการติดต่อทางหลักสูตร  รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ในวันจันทร์ที่  3  กรกฎาคม 2560 ค่ะ