ประกาศจากศูนย์คอมพิวเตอร์เรื่องปิดให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ Wifi รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขาย (Server) ทั้งหมด ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 19/07/2560
เนื่องจากส่วนอาคารสถานที่จะทำการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองภายในอาคารคอมพิวเตอร์ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-17.00 น. จึงจำเป็นต้องปิดกระแสไฟฟ้าภายในอาคารคอมพิวเตอร์ในวันดังกล่าว
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องปิดให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ Wifi รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขาย (Server) ทั้งหมด จึงส่งผลกระทบต่อระบบ Internet / Intranet และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทั้งหมดไม่สามารถใช้งานในช่วงเวลา 08.00-22.0 น.ได้ หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ  เอกสารแนบ
 
ทางหลักสูตร MIT จึงเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางตามลิ้งค์แนบ