ขอเชิญูผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาฝรั่งเศส ในหัวข้อ"การสร้าง Virtual Machine โดยใช้เทคโนโลยี Virtual Reality"

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 16/08/2560

ขอเชิญูผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาฝรั่งเศส ในหัวข้อ"การสร้าง Virtual Machine โดยใช้เทคโนโลยี Virtual Reality"  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560  ณ ห้อง 268  อาคารวิชาการ 3  เวลา 13.00.14.30 น.