ประกาศผลการพิจารณานักศึกษาขอสอบรายงานความก้าวหน้า ภาคการศึกษาที่ 1/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 04/09/2560

ประกาศผลการพิจารณานักศึกษาขอสอบรายงานความก้าวหน้า ภาคการศึกษาที่  1/2560

 

นักศึกษาสามารถดูได้ตามเอกสารแนบนะคะ   >>    ผลการพิจารณานักศึกษาขอสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน 1/2560

** การส่งเอกสารเพิ่มเติม**

       นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560  ภายในเวลา 16.00 น.เท่านั้น  โดย Print ส่งมาให้เจ้าหน้าที่จำนวน  3 ชุด  (หน้าหลัง) หากสิ่งที่แก้ไขอยู่ในบทใด  ให้ส่งบทนั้นๆ ใหม่ทั้งหมดค่ะ  และให้ส่ง file แนบมาด้วยนะคะเผื่อเอกสารมีปัญหา  โดยส่งมาที่ mail :  jjarinna@gmail.com  ส่งเป็น file pdf. เท่านั้นนะคะ

      หมายเหตุ :  ไม่รับเอกสารที่ไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนดค่ะ

ทางหลักสูตรจะประกาศตารางสอบให้ทราบภายในสัปดาห์นี้ค่ะ    ให้นักศึกษาเตรียมตัวนำเสนองานต่อกรรมการรวมเวลาคนละประมาณ  1 ชม.ค่ะ 

สอบถามเพิ่มเติม (ศรินนา)  075-672212