ผลงานทางวิชาการ : ข่าวทั่วไป (Read more)

07 ก.ย.

ประกาศเรื่องการส่งหัวข้อโครงงานประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 07/09/2560

- ให้นักศึกษาจัดส่งหัวข้อโครงงานจำนวน 3 เล่ม  ที่เจ้าหน้าที่ภายในวันอาทิตย์ที่  10 กันยายน  2560   ภายในเวลา  16.00 น.  เท่านั้น   โดยระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาไว้ที่หน้าเล่มโครงงานด้วยนะคะ - หน้าปกหัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้นะคะ   >>  หน้าปกหัวข้อโครงงาน

- สำเนาหน้าหลัง เข้าเล่มสันปกให้เรียบร้อยค่ะ

หมายเหตุ :  นักศึกษาที่ยื่นสอบหัวข้อโครงงานจะต้องผ่านการสอบประมวลความรู้เรียบร้อยแล้วค่ะ