ผลงานทางวิชาการ : ข่าวทั่วไป (Read more)

07 ก.ย.

ประกาศตารางสอบป้องกันโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 07/09/2560
ประกาศตารางสอบป้องกันโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
 
วันพฤหัสบดีที่  21 กันยายน  2560  เวลา  17.00-18.30 น.  ห้องบรรยาย 2  อาคารวิชาการ 5 
รหัส  56211493  คุณจุฑาภรณ์  เลิศไกร  
หัวข้อโครงงาน "ระบบแนะนำรายการอาหารสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน"
 
กรรมการสอบ
ดร.สลิล บุญพราหมณ์
ดร.สุภาภรณ์  ใจรังษี
ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
 
        ให้นักศึกษามาเตรียมตัวเพื่อลงโปรแกรมก่อนสอบกับทางเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าคนละ 1 ชม.  การจัดสอบใช้เวลาโดยประมาณคนละ  1.30 ชม.ค่ะ 
 
 
หมายเหตุ : ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาหมั่นตรวจสอบตารางสอบทางเว็บด้วยนะคะ