ประกาศกำหนดการสัมมนารายวิชา MIT-991 Seminar ภาคเรียนที่ 1/2560

By aumpalika - ปรับปรุงล่าสุด 11/09/2560

ประกาศกำหนดการสัมมนารายวิชา MIT-991 Seminar ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการสัมมนารายวิชา  MIT-991  Seminar

ตารางสัมมนาตามเอกสารแนบ <<<< เอกสารแนบ  

กำหนดวันนำเสนอ วันที่ 6-7 ตุลาคม  2560 และให้นศ. ส่งเอกสารภายในวันที่  3 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.

**หมายเหตุ  หากนศ.คนใดมีความประสงค์จะนำเสนอเพิ่มเติมแจ้งได้ที่ คุณอัมพลิกา  นุ่นสังข์