ประกาศตารางสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 13/09/2560

ประกาศตารางสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน  ภาคการศึกษาที่ 1/2560  นักศึกษาสามารถดูตารางสอบได้ตามเอกสารแนบค่ะ  ให้นักศึกษาเตรียมตัวนำเสนองาน คนละ 1 ชม.ค่ะ 

**ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้นักศึกษาหมั่นตรวจสอบตารางสอบด้วยนะคะ**
**วันที่นักศึกษามีสอบให้นักศึกษามาก่อนเวลา ประมาณ 1 ชม. นะคะ**

เอกสารแนบ >>  ตารางสอบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน 1/2560