ผลงานทางวิชาการ : ข่าวทั่วไป (Read more)

03 ต.ค.

ประกาศตารางสอบหัวข้อโครงงาน ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 03/10/2560

ประกาศตารางสอบหัวข้อโครงงาน ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2560

นักศึกษาสามารถดูได้ตามเอกสารแนบค่ะ   ให้นักศึกษานำเสนอ ppt เพื่อเสนอหัวข้อโครงงานบทที่ 1-2 ต่อกรรมการ (เวลาสอบใช้เวลาโดยประมาณ 1 ชม.)  ให้นักศึกษามาก่อนเวลาสอบล่วงหน้าโดยประมาณครึ่ง-1ชม. เพื่อเตรียมตัวสอบนะคะ 

เอกสารแนบ  :  ตารางสอบหัวข้อโครงงาน 1/2560


หมายเหตุ :  ตารางสอบอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้นักศึกษาหมั่นตรวจสอบตารางด้วยนะคะ