ประกาศกำหนดการสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาเอก

By aumpalika - ปรับปรุงล่าสุด 31/10/2560
 
ประกาศกำหนดการสัมมนาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  นักศึกษาสามารถดูได้ตามเอกสารแนบค่ะ
 
 
หากนักศึกษาไม่สามารถนำเสนอในวันที่กำหนดได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนกำหนดล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์
 
1. นักศึกษาที่นำเสนอวันที่  25 พฤศจิกายน 2560  ส่งเอกสารภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  
2. นักศึกษาที่นำเสนอวันที่  16  ธันวาคม 2560  ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
3. นักศึกษาที่นำเสนอวันที่  24  ธันวาคม 2560  ส่งเอกสารภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
4. นักศึกษาที่นำเสนอวันที่  6  มกราคม 2561  ส่งเอกสารภายในวันที่ 5 มกราคม 2561
5. นักศึกษาที่นำเสนอวันที่  13  มกราคม 2561  ส่งเอกสารภายในวันที่ 12 มกราคม 2561
 
การส่งเอกสารส่งภายใน เวลา 12.00 น. ของวันนั้น ๆ  ที่ E-Mail : aumpalika@gmail.com และ lin.dec11@gmail.com