ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 29/11/2560

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote เพื่องานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารบรรณสารฯ รับจำนวนจำกัด 40 คน
ผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ลิ้งค์นี้ https://goo.gl/forms/HLUZfqEJwMYikzy33

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
• ติดตั้งโปรแกรม EndNote X4 ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ได้ฟรี
• ทำบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้อง ง่ายดาย เพียงกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม
• สั่งทำบรรณานุกรมลักษณะไหนก็ได้ เช่น APA, Chicago, MLA, Vancouver ฯลฯ
• แนบไฟล์เอกสารฉบับเต็ม รูปภาพ ไว้ในห้องสมุดส่วนตัวได้
• มีคลังเอกสารเป็นของตัวเอง
• พกพาสะดวก ไม่ต้องหิ้วเอกสารจำนวนมาก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 075-673344