ประกาศการส่งรูปเล่มหัวโครงงานภาคการศึกษาที่ 2/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 05/01/2561

- ให้นักศึกษาจัดส่งหัวข้อโครงงานจำนวน 3 เล่ม  ที่เจ้าหน้าที่ภายในวันอาทิตย์ที่  7  มกราคม  2561     ภายในเวลา  16.00 น.  เท่านั้น   โดยระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาไว้ที่หน้าเล่มโครงงานด้วยนะคะ - หน้าปกหัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้นะคะ   >>  หน้าปกหัวข้อโครงงาน

- สำเนาหน้าหลัง เข้าเล่มสันปกให้เรียบร้อยค่ะ

หมายเหตุ :  นักศึกษาที่ยื่นสอบหัวข้อโครงงานจะต้องผ่านการสอบประมวลความรู้เรียบร้อยแล้วค่ะ