ประกาศนักศึกษาที่รักษาสภาพและลาพักการศึกษาไว้ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 และต้องการลงทะเบียนในภาคที่ 3/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 08/01/2561

               นักศึกษาที่ทำการ "รักษาสภาพและลาพักการศึกษา" ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ไว้ และต้องการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าในภาคการศึกษาที่  3/2560   ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการของศูนย์บริการการศึกษา ดังนี้  หรือคลิกรายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ   เปิดระบบยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษา Online สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ "ลาพักการศึกษา"

  1. นักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ
  2. เลือกเมนู "คำร้อง Online"
  3. เลือกเมนูย่อย "คำร้องขอกลับเข้าศึกษา"
  4. อ่านคำชี้แจง และเลือกทำรายการตามขั้นตอนไปตามลำดับ
  5. หลังยื่นไปแล้ว รอการอนุมัติ โดยหลังจากที่ได้รับอนุมัติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปตามปฏิทินการศึกษาได้ทันที

 

หมายเหตุ :  หากนักศึกษารักษาสภาพและลาพักการศึกษาไว้ในภาค 3/2560  และต้องการรักษาสภาพและลาพักการศึกษาต่อ (โดยไม่ลงทะเบียน)  ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพและลาพักการศึกษาที่เจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2561  ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะ