กำหนดการสัมมนารายวิชา MIT-991 Seminar ภาคเรียนที่ 3/2560

By aumpalika - ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561

 

กำหนดการสัมมนารายวิชา  MIT-991  Seminar  ภาคเรียนที่  3/2560

ตารางสัมมนาตามเอกสารแนบ <<<< เอกสารแนบ  

ให้นักศึกษาส่งเอกสารภายในวันที่  16 มีนาคม  2561  เวลา 12.00 น.

Email:  aumpalika@gmail.com  และ  lin.dec11@gmail.com