ประกาศตารางสอบหัวข้อโครงงานภาคการศึกษาที่ 3/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 19/04/2561

ประกาศตารางสอบหัวข้อโครงงานภาคการศึกษาที่ 3/2560

 

นักศึกษาสามารถดูได้ตามเอกสารแนบค่ะ   ให้นักศึกษานำเสนอ ppt เพื่อเสนอหัวข้อโครงงานบทที่ 1-2 ต่อกรรมการ (เวลาสอบใช้เวลาโดยประมาณ 40 นาที )  ให้นักศึกษามาก่อนเวลาสอบล่วงหน้าโดยประมาณครึ่ง-1ชม. เพื่อเตรียมตัวสอบนะคะ

ตารางสอบหัวข้อโครงงาน 3-2560

หมายเหตุ :  ตารางสอบอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้นักศึกษาหมั่นตรวจสอบตารางด้วยนะคะ