ประกาศลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าภาคการศึกษาที่ 1/2561

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 29/04/2561

ประกาศลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าภาคการศึกษาที่ 1/2561  นักศึกษาสามารถลงได้ในระบบ ces.wu.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  29 เมษายน 2561 (ตามปฏิทินการศึกษา)


หมายเหตุ :  

1. หากนักศึกษาได้ดำเนินการกดปุ่มลงทะเบียนและยืนยันเรียบร้อยแล้ว หากต้องการจะแก้ไข นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนได้ใหม่ช่วงลงทะเบียนเรียนสาย  คือในช่วงวันที่ 2-15  กรกฎาคม  2561 

2. การลงทะเบียนเรียนสาย สามารถลงได้ในช่วงวันที่ 2-15  กรกฎาคม  2561  (ตามปฏิทินการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา)  

รักษาสภาพและลาพักการศึกษา : สามารถยื่น คำร้องขอลาพักการศึกษา + คำร้องรักษาสภาพ  ได้ตั้งแต่วันที่ 2-15  กรกฎาคม  2561 

นักศึกษาที่ทำการ "รักษาสภาพและลาพักการศึกษา" ในภาคการศึกษาที่ 3/2560 ไว้ และต้องการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1/2561   ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการของศูนย์บริการการศึกษา ดังนี้  หรือคลิกรายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ   เปิดระบบยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษา Online สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ "ลาพักการศึกษา"

  1. นักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ
  2. เลือกเมนู "คำร้อง Online"
  3. เลือกเมนูย่อย "คำร้องขอกลับเข้าศึกษา"
  4. อ่านคำชี้แจง และเลือกทำรายการตามขั้นตอนไปตามลำดับ
  5. หลังยื่นไปแล้ว รอการอนุมัติ โดยหลังจากที่ได้รับอนุมัติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปตามปฏิทินการศึกษาได้ทันที

หมายเหตุ :  หากนักศึกษารักษาสภาพและลาพักการศึกษาไว้ในภาค 3/2560  และต้องการรักษาสภาพและลาพักการศึกษาต่อ (โดยไม่ลงทะเบียน)  ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพและลาพักการศึกษาที่เจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ