ประกาศตารางสอบป้องกันโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 ฉบับ Update วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 21/05/2561

ประกาศตารางสอบป้องกันโครงงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/25560  ฉบับ Update วันที่ 21 พฤษภาคม  2561

ให้นักศึกษาทุกคนมาเตรียมตัวเพื่อลงโปรแกรมก่อนสอบกับทางเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าคนละ 1 ชม.  ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ห้อง AD3504

ตารางสอบป้องกันโครงงานภาคการศึกษาที่ 3/2560 

หมายเหตุ : ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาหมั่นตรวจสอบตารางสอบทางเว็บด้วยนะคะ