โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง วันที่10 ก.ย.2559