ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ฉบับปรับปรุงวันที่ 18 เมษายน 2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 18/04/2560

 

 

ภาคการศึกษา 3/2559   ระดับปริญญาเอก    ฉบับวันที่ 18  เมษายน  2560

 
             
             
     

BKK - NST ปริญญาเอก

     

เสาร์

อาทิตย์

 

สัปดาห์

ว/ด/ปี

9.00-12.00

13.00-16.00

9.00-12.00

13.00-16.00

 

1

18-19 มีค.

 

 

Seminar

 

 

2

25-26 มีค.

 

 

 

 

 

3

1-2 เมย.

 

 

 

 

 

4

8-9 เมย.

 

 

 

 

 

5

15-16 เมย.

ปิดเนื่องในวันสงกรานต์  13-17 เมษายน  2560

 

6

22-23 เมย.

 

 

 

 

 

7

29-30 เมย.

 

 

 

 

 

8

6-7 พค.

Seminar

Seminar

 

 

 

9

13-14 พค.

ปิดเนื่องในวันพืชมงคล  12-14 พฤษภาคม  2560

 

10

20-21 พค.

Seminar

Seminar

 

 

 

11

27-28 พค.

 

 

Seminar

Seminar

 

12

3-4 มิย.

Seminar

Seminar

 

 

 

13

10-11 มิย.

 

 

Seminar

Seminar

 

14

17-18 มิย.

 

 

 

 

 

15

24-25 มิย.

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา

รายวิชา

 

อาจารย์ผู้สอน

 

   

MIT-991

Seminar

 

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

         

ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

         

ดร.สลิล บุญพราหมณ์

         

ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร

         

ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

 
         

ดร.ชนันทกรณ์  จันทร์แดง