คำแนะนำในการสอบกลางภาคและปลายภาควันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค. 60

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 13/01/2560

คำแนะนำในการสอบกลางภาคและปลายภาควันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค. 60

วันอาทิตย์ที่  15  ม.ค. 2560

 

ชั้นปีที่  1  สอบกลางภาครายวิชา  ITM-661 Database Systems

- ข้อสอบเป็นแบบ   "เปิดตำรา"   อนุญาตให้นำเอกสารเข้าห้องสอบได้

- ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณใดๆ เข้าห้องสอบ

- ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

 

ชั้นปีที่  2  สอบปลายภาครายวิชา  ITM-732  Human-Computer Interaction

- ข้อสอบเป็นแบบ  "ปิดตำรา"   ไม่อนุญาตให้นำเอกสารเข้าห้องสอบได้

- ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณใดๆ เข้าห้องสอบ

- ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ