ประกาศลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าภาคการศึกษาที่ 3/2559

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 23/01/2560

ประกาศลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าภาคการศึกษาที่ 3/2559   นักศึกษาสามารถลงได้ในระบบ ces.wu.ac.th ได้ระหว่างวันที่ 23 มกราคม  -  12 กุมภาพันธ์  2560

เอกสารแนบ  >>  รายวิชาที่เปิดในการลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559  

หมายเหตุ :  หากนักศึกษาได้ดำเนินการกดปุ่มลงทะเบียนและยืนยันเรียบร้อยแล้ว หากต้องการจะแก้ไข นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนได้ใหม่ช่วงลงทะเบียนเรียนสาย  คือในช่วงวันที่ 13 - 26 มีนาคม  2560 เท่านั้นค่ะ 

รักษาสภาพและลาพักการศึกษา : สามารถยื่นคำร้องได้ในช่วงวันที่ 13 - 26 มีนาคม  2560