ประกาศเลื่อนตารางเรียนรายวิชา ITM-631 Information System Development

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 18/03/2560

ประกาศเลื่อนตารางเรียนรายวิชา ITM-631 Information System Development   วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560   โดยเลื่อนไปเรียนทดแทนวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน  2560  (วันจักรี)  

 

แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะ