คำแนะนำในการสอบวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2560 ITM-782 - Special Topics in IT (Internet of things) และ ITM-631 - Information System Development

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 05/05/2560

คำแนะนำในการสอบวันที่ 6-7 พค. 2560

วันเสาร์ที่  6 พฤษภาคม 2560    เวลา  13.00-16.00

ITM-782  - Special Topics in IT  (Internet of things)

- ข้อสอบเป็นแบบ"ปิดตำรา"  "ห้ามนำเอกสารหรือตำราใดๆ" เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
ห้ามนำเครื่องคำนวณใดๆ เข้าห้องสอบ
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
- ใช้ปากกาน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้นในการทำข้อสอบ  ห้ามใช้ปากกาแดงหรือดินสอในการทำข้อสอบ

 

วันอาทิตย์ที่  7  พฤษภาคม 2560  เวลา  09.00-12.00 

ITM-631 -  Information System Development

- ข้อสอบเป็นแบบ"ปิดตำรา"  "ห้ามนำเอกสารหรือตำราใดๆ" เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
ห้ามนำเครื่องคำนวณใดๆ เข้าห้องสอบ
ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
- ใช้ปากกาน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้นในการทำข้อสอบ  ห้ามใช้ปากกาแดงหรือดินสอในการทำข้อสอบ