รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 18/10/2560

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครตลอดปีการศึกษา

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-2204, 0-7567-2212,  0-7567-2400    http://mit.wu.ac.th  และ http://www.mit-wu.info

2. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM TOWER ชั้น 19  โทร 0-2299-0950-1 http://bkk.wu.ac.th/

3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสมัคร online ได้ที่ http://entry.wu.ac.th/graduate/home.asp

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร