ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนชั้นปีที่ 2 รุ่น 24 วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 04/01/2561

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนชั้นปีที่ 2 รุ่น 24  วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561  เริ่มเรียนเวลา  13.00 น.  เป็นต้นไปค่ะ