ประกาศการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าและลงทะเบียนสายประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 29/06/2560

ประกาศลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าภาคการศึกษาที่ 1/2560   นักศึกษาสามารถลงได้ในระบบ ces.wu.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  2  กรกฎาคม  2560 

เอกสารแนบ >>  รายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษาที่ 1/2560

หมายเหตุ :  

1. หากนักศึกษาได้ดำเนินการกดปุ่มลงทะเบียนและยืนยันเรียบร้อยแล้ว หากต้องการจะแก้ไข นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนได้ใหม่ช่วงลงทะเบียนเรียนสาย  คือในช่วงวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม  2560 เท่านั้น

2. การลงทะเบียนเรียนสาย สามารถลงได้ในช่วงวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม  2560 เท่านั้นค่ะ  (ตามปฏิทินการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา)  คลิกเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

รักษาสภาพและลาพักการศึกษา : สามารถยื่น คำร้องขอลาพักการศึกษา + คำร้องรักษาสภาพ  ได้ตั้งแต่วันที่ 3-16 กรกฎาคม  2560