ผลงานทางวิชาการ : ข่าวทั่วไป (Read more)

12 ม.ค.

ประกาศลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าภาคการศึกษาที่ 3/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 12/01/2561

ประกาศลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าภาคการศึกษาที่ 3/2560   นักศึกษาสามารถลงได้ในระบบ ces.wu.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  14 มกราคม  2561

เอกสารแนบ >>> รายวิชาที่เปิดลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 3/2560
 

หมายเหตุ :  

1. หากนักศึกษาได้ดำเนินการกดปุ่มลงทะเบียนและยืนยันเรียบร้อยแล้ว หากต้องการจะแก้ไข นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนได้ใหม่ช่วงลงทะเบียนเรียนสาย  คือในช่วงวันที่ 29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2561  เท่านั้น

2. การลงทะเบียนเรียนสาย สามารถลงได้ในช่วงวันที่ 29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้นค่ะ  (ตามปฏิทินการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา)  

รักษาสภาพและลาพักการศึกษา : สามารถยื่น คำร้องขอลาพักการศึกษา + คำร้องรักษาสภาพ  ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ 

นักศึกษาที่ทำการ "รักษาสภาพและลาพักการศึกษา" ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ไว้ และต้องการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 3/2560   ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการของศูนย์บริการการศึกษา ดังนี้  หรือคลิกรายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ   เปิดระบบยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษา Online สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ "ลาพักการศึกษา"

  1. นักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ
  2. เลือกเมนู "คำร้อง Online"
  3. เลือกเมนูย่อย "คำร้องขอกลับเข้าศึกษา"
  4. อ่านคำชี้แจง และเลือกทำรายการตามขั้นตอนไปตามลำดับ
  5. หลังยื่นไปแล้ว รอการอนุมัติ โดยหลังจากที่ได้รับอนุมัติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปตามปฏิทินการศึกษาได้ทันที

หมายเหตุ :  หากนักศึกษารักษาสภาพและลาพักการศึกษาไว้ในภาค 2 /2560  และต้องการรักษาสภาพและลาพักการศึกษาต่อ (โดยไม่ลงทะเบียน)  ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพและลาพักการศึกษาที่เจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ