ผลงานทางวิชาการ : ข่าวทั่วไป (Read more)

24 ม.ค.

ประกาศลงทะเบียนเรียนสายภาคการศึกษาที่ 3/2560

By ศรินนา - ปรับปรุงล่าสุด 24/01/2561

ประกาศลงทะเบียนเรียนสายภาคการศึกษาที่ 3/2560   หากนักศึกษายังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสายได้ในเว็บ ces.wu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2561 (ค่าปรับลงทะเบียนเรียนสายวันละ 70 บาทนับจาก 29 มกราคม 2561)

เอกสารแนบ >>> รายวิชาที่เปิดลงทะเบียนเรียน 3/2560
 

หมายเหตุ :

1. นักศึกษาปริญญาโทสามารถดูรายวิชาที่เลือกที่เปิดเพิ่มได้ตามไฟล์แนบด้านบนค่ะ 

2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชาได้ในช่วงวันที่  29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2561  เท่านั้น

3. การลงทะเบียนเรียนสาย สามารถลงได้ในช่วงวันที่ 29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้นค่ะ  (ตามปฏิทินการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา)  

รักษาสภาพและลาพักการศึกษา : สามารถยื่น คำร้องขอลาพักการศึกษา + คำร้องรักษาสภาพ  ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ 

นักศึกษาที่ทำการ "รักษาสภาพและลาพักการศึกษา" ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ไว้ และต้องการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 3/2560   ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการของศูนย์บริการการศึกษา ดังนี้  หรือคลิกรายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ   เปิดระบบยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษา Online สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ "ลาพักการศึกษา"

  1. นักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ
  2. เลือกเมนู "คำร้อง Online"
  3. เลือกเมนูย่อย "คำร้องขอกลับเข้าศึกษา"
  4. อ่านคำชี้แจง และเลือกทำรายการตามขั้นตอนไปตามลำดับ
  5. หลังยื่นไปแล้ว รอการอนุมัติ โดยหลังจากที่ได้รับอนุมัติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปตามปฏิทินการศึกษาได้ทันที

หมายเหตุ :  หากนักศึกษารักษาสภาพและลาพักการศึกษาไว้ในภาค 2 /2560  และต้องการรักษาสภาพและลาพักการศึกษาต่อ (โดยไม่ลงทะเบียน)  ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพและลาพักการศึกษาที่เจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ